Wybór czytań, jaką Ewangelię wybrać na Mszę Świętą ślubną?

Myśląc nad wyborem czytań powinniśmy prześledzić wszystkie nam proponowane. Być może są wśród Was narzeczeni, u których w życiu teksty z Biblii odegrały ważną rolę. Możecie zwrócić się z prośbą do kapłana, aby to konkretne słowo było odczytane podczas Waszego ślubu. Duchowny naturalnie ma możliwość wybrania innego tekstu, lecz rzadko się zdarza, aby argumentowane życzenie narzeczonych nie zostało wypełnione.

sacrament-338987_640
Na uroczystość Mszy Świętej należy wybrać jedno lub dwa czytania przed Ewangelią oraz Ewangelię. Poniżej przedstawiamy listę czytań, jakie przewidywane są na uroczystość ślubu:

Czytania ze Starego Testamentu poza okresem wielkanocnym (w okresie wielkanocnym w liturgii nie czyta się Starego Testamentu)

Rdz 1, 26-28. 31a Stworzenie mężczyzny i kobiety
Rdz 2, 18-24 Ustanowienie małżeństwa
Rdz 24, 48-51. 58-67 Małżeństwo Izaaka i Rebeki
Tb 7, 9c-10. 11c-17 Małżeństwo Tobiasza
Tb 8, 4b-8 Modlitwa Tobiasza i Sary
Pnp 2, 8-10. 14. 16a; 8, 6-7a Miłość jest potężna jak śmierć
Syr 26, 1-4. 13-16 Dobra kobieta jest światłem domu
Jr 31, 31-32a. 33-34a Nowe przymierze Boga z ludźmi

W okresie wielkanocnym
Ap 19, 1.5-9a Gody Baranka i Kościoła

Czytania z Nowego Testamentu

Rz 8, 31b-35. 37-39 Któż nas może odłączyć od miłości
Rz 12, 1-2. 9-18 Miłość żąda ofiary
1 Kor 6, 13c-15a. 17-20 Ciało jest przybytkiem Ducha Świętego
1 Kor 12, 31-13. 8a Pochwała prawdziwej miłości
Ef 5, 2a. 21-33 Tajemnica małżeństwa
Kol 3, 12-17 Życie w miłości i dziękczynieniu
1 P 3, 1-9 Jednomyślność i współczucie w rodzinie
1 J 3, 18-24 Miłujmy czynem i prawdą
1 J 4, 7-12 Bóg jest miłością

Ewangelie

Mt 5, 1-12a Szczęście według nauki Chrystusa
Mt 5, 13-16 Światło światła
Mt 7, 21. 24-29 Dom zbudowany na skale
Mt 19, 3-6 Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela
J 2, 1-11 Jezus i Maryja na weselu w Kanie Galilejskiej
J 15, 9-12 Wytrwajcie w mojej miłości
J 15, 12-16 Miłość na wzór Chrystusa
J 17, 20-26 Aby stanowili jedno

Tekst opracowano na podstawie:
„Dwoje staje się jednym” wyd. św. Stanisława BM

marriage-478318_640

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.